ARCONATESE-BRENO 5-0

Arconatese 5- Breno 0 (2) Mario Chessa
Arconatese 5- Breno 0 (1) Enio Colombo
Arconatese 5- Breno 0 (7)
Arconatese 5- Breno 0 (8)
Arconatese 5- Breno 0 (9) Marco Bianchi
Arconatese 5- Breno 0 (11)
Arconatese 5- Breno 0 (12)
Arconatese 5- Breno 0 (13)
Arconatese 5- Breno 0 (14)
Arconatese 5- Breno 0 (15)
Arconatese 5- Breno 0 (16) Esultanza Antonio Silvano
Arconatese 5- Breno 0 (17)
Arconatese 5- Breno 0 (19) Presidente onorario Mario Mantovani
Arconatese 5- Breno 0 (18)
Arconatese 5- Breno 0 (21) Esultanza
Arconatese 5- Breno 0 (22)
Arconatese 5- Breno 0 (23)
Arconatese 5- Breno 0 (24)
Arconatese 5- Breno 0 (4)
Arconatese 5- Breno 0 (5)
Arconatese 5- Breno 0 (3)
Arconatese 5- Breno 0 (6)
Arconatese 5- Breno 0 (2) Mario Chessa Arconatese 5- Breno 0 (1) Enio Colombo Arconatese 5- Breno 0 (7) Arconatese 5- Breno 0 (8) Arconatese 5- Breno 0 (9) Marco Bianchi Arconatese 5- Breno 0 (11) Arconatese 5- Breno 0 (12) Arconatese 5- Breno 0 (13) Arconatese 5- Breno 0 (14) Arconatese 5- Breno 0 (15) Arconatese 5- Breno 0 (16) Esultanza Antonio Silvano Arconatese 5- Breno 0 (17) Arconatese 5- Breno 0 (19) Presidente onorario Mario Mantovani Arconatese 5- Breno 0 (18) Arconatese 5- Breno 0 (21) Esultanza Arconatese 5- Breno 0 (22) Arconatese 5- Breno 0 (23) Arconatese 5- Breno 0 (24) Arconatese 5- Breno 0 (4) Arconatese 5- Breno 0 (5) Arconatese 5- Breno 0 (3) Arconatese 5- Breno 0 (6)